Nina Kostrevc

Nina je ples prvič spoznala v vrtcu, ko so jo na plesne urice vpisali starši. Takrat je začela gojiti veselje in ljubezen do gibanja, glasbe in predvsem plesa. Svoja osnovnošolska leta je preplesala v PK Forma (takratnem PK Panorama) in se preizkusila v različnih plesnih zvrsteh (jazz, hip hop, show dance itd.). Udeležila se je tudi več tekmovanj, predvsem v jazz in showdance formaciji.

Po končani osnovni šoli in gimnaziji se je odločila, da želi svoje življenje posvetiti poučevanju in vzgajanju otrok, zato se je vpisala na Pedagoško fakulteto. Že med študijem je v njej ponovno zrastla želja po plesu, zato se je pridružila ekipi Plesne zvezde in pričela tudi s poučevanjem plesa otrok. Slednje in pa leta študija na Pedagoški fakulteti so ji dala ogromno znanja s področja didaktike, vzgoje ter kognitivnega, afektivnega in gibalnega razvoja otrok.

V svojem delu izredno uživa, želi pa si, da bi lahko svoje plesno znanje čim bolje predala naslednjim generacijam in tako otrokom ples približala na zabaven način. Zaveda se velike odgovornosti, saj bo skozi leta njenega delovanja poučevala in vzgajala veliko otrok – če bodo ti otroci srečni, hkrati pa pridobili tudi željo do plesa in gibanja (in se tako psihomotorično čim bolje razvijali), bo njen cilj dosežen.

Nina je v Plesni zvezdi vodja celotnega otroškega programa.