Splošni pogoji
Dobrodošli na spletni strani www.plesnazvezda.si. Lastnik spletne strani je Plesna zvezda d.o.o.. Spletna stran je izdelana z namenom predstavitve in obveščanja širši javnosti o plesni šoli, njegovih storitvah, tečajih in drugih dejavnostih. S potrebno skrbnostjo poskušamo zagotavljati točnost in ažurnost podatkov na tem spletnem mestu, vendar ne prevzemamo nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti prav tako lastnik strani Plesna zvezda d.o.o. niti tretje osebe, ki so sodelovale pri nastanku, izdelavi ter upravljanju tega spletnega mesta ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi posredno ali neposredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja ali nedostopnosti zgoraj navedenega spletnega mesta. Pridržujemo si pravice spreminjanja vsebine na tem spletnem mestu in/ ali prenehanju z njegovim dopolnjevanjem, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnega obvestila.
Vsebine ali materiale iz tega spletnega mesta se ne sme kopirati, razmnoževati ali posredovati brez dovoljenja lastnika. Ker spletna stran vsebuje tudi informacije tretjih oseb, povezave z njihovimi spletnimi mesti lastnik spletne strani ne pozna vsebine informacij na spletnih mestih tretjih oseb in zato ne prevzema nobene odgovornosti za tem navedene informacije.

Zaščita zasebnosti
Plesna zvezda d.o.o. vse pridobljene podatke, ki jih obiskovalci posredujejo ob vpisu oziroma izpolnitvi in podpisu pristopne izjave ( vpisnega lista), preko spletne strani ali na kateri koli drugi način obravnava zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen za katerega so bili posredovani. Pridobljeni podatki ne bodo predani ali na  kateri koli način posredovani tretjim osebam. Osebni podatki so varovani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in vsemi nadaljnjimi spremembami, kar vključuje tudi splošno uvedbo o varstvu podatkov (GDPR).
Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzamejo obiskovalci. Če se osebni podatki spremenijo lahko obiskovalec te popravi in sicer tako, da svoje nove podatke piše na naslov info@plesnazvezda.si s pripisom »osebni podatki«.
S prijavo na novičke ali kateregakoli obrazca, ki je na spletni strani www.plesnazvezda.si ter ob izpolnitvi in podpisu pristopne izjave ( vpisnega lista) s katerim pridobi člansko izkaznico - Splošni pogoji uporabe članske kartice Plesne zvezde d.o.o. so navedeni na spletnem mestu http://www.plesnazvezda.si/splosni-pogoji-uporabe.html - se z navedbo lastnega elektronskega naslova obiskovalec avtomatsko naroči na prejemanje elektronskih novic. V primeru, da ne želite več prejemati elektronskih novic, se lahko odjavite (sledite navodilom na prejetih novičkah).
Spletna stran uporablja »piškotke«. Piškotek je majhna datoteka, ki se shrani na računalniku ob obisku spletne strani. Piškotki vsebujejo različne informacije, ki jih spletna stran prebere, ko jo ponovno obiščete. Prejeti podatki se shranijo na strežnik, so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične namene. Piškotki niso škodljivi, ne vsebujejo virusov ali kakšne drugačne zlonamerne kode.
V času tečajev, delavnic, zabav in ostalih aktivnostih, ki potekajo v sklopu Plesne zvezde d.o.o. bomo občasno fotografirali ter snemali foto, video, avdio material. Omenjeni material bomo uporabljali v promocijske namene. S prijavo na katerikoli tečaj ali aktivnost Plesne zvezde d.o.o obiskovalec, podjetju Plesna zvezda d.o.o. dovoljuje uporabo in objavo le tega. Prav tako pa je obiskovalec ob vsakem fotografiranju, snemanju predhodno obveščen tako mu je dana možnost, da se predčasno odmakne v kolikor ne želi biti na omenjenem materialu.

Kakšne podatke zbiramo
Plesna zvezda d.o.o. zbira sledeče osebne podatke za potrebe stika z uporabniki, obveščanja in direktnega trženja: ime in priimek, naslov elektronske pošte, naslov prebivališča, datum rojstva, kontaktno telefonsko številko. Te podatke uporabnik samovoljno vnese v ob vpisu oziroma izpolnitvi pristopne izjave ( vpisnega lista) ali obrazce na spletnem mestu www.plesnazvezda.si. Plesna zvezda d.o.o. ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik. Kot navedeno predhodno spletna stran uporablja »piškotke«. Piškotek je majhna datoteka, ki se shrani na računalniku ob obisku spletne strani. Piškotki vsebujejo različne informacije, ki jih spletna stran prebere, ko jo ponovno obiščete. Prejeti podatki se shranijo na strežnik, so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične namene. Piškotki niso škodljivi, ne vsebujejo virusov ali kakšne drugačne zlonamerne kode.

Način in namen obdelave osebnih podatkov
Z uporabo spletnega mesta www.plesnazvezda.si se uporabnik strinja z vsakokratno veljavnimi pravili in splošnimi pogoji, objavljenimi na tem spletnem mestu. Na tem mestu lahko uporabnik redno spremlja morebitne spremembe splošnih pogojev in pravil ter posledično način in namen obdelave zbranih osebnih podatkov.
Plesna zvezda d.o.o. kot upravljavec podatkov lahko te v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Podatkov o članih Plesne zvezde d.o.o. v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam.
Upravljavec osebnih podatkov je: Plesna zvezda d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Prijava na e-novice
Uporabniki se lahko prijavijo na e-novice, s katerimi jih Plesna zvezda d.o.o. do preklica obvešča o razpisanih urnikih, novostih, aktivnostih, dogodkih,… na spletu in na sami lokaciji ter o marketinških aktivnostih in drugih promocijah. S prijavo na e-novice se uporabnik vpiše v seznam prejemnikov e-novic. Za prijavo na e-novice Plesna zvezda d.o.o. zbira sledeče podatke: e-naslov, ime, priimek, IP.
Po poslanem obrazcu z elektronskim naslovom uporabnik na navedeni naslov prejme potrditveno sporočilo – s potrditvijo tega je do preklica prijavljen na e-novice Plesna zvezda d.o.o.. Kadarkoli lahko pisno ali s povratnim sporočilom z besedico ''ODJAVA'' zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja.
Zahtevi bo ugodeno v 15 dneh od dneva prejema zahteve, kot predpisuje zakon. Uporabnik lahko zahteva tudi prenos podatkov ali seznanitev z njimi. Upravljavec Plesna zvezda d.o.o. se zavezuje, da bo podatke skrbno varoval skladno z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.

Sodelovanje v nagradnih igrah
Obdelavo podatkov, zbranih s sodelovanjem v nagradnih igrah, urejajo pravilniki o nagradnih igrah.

Pravice uporabnika
Uporabnik lahko kadarkoli zaprosi za seznanitev z osebnimi podatki, ki jih upravljavec obdeluje, za njihovo omejitev, izbris (pravica do pozabe), popravek ali prenos podatkov.
Predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja.
Uporabnik lahko zaprosi za seznanitev z osebnimi podatki, ki jih upravljavec obdeluje. Izda se eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
Izbris; prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.
Uporabnik lahko kadarkoli zavrne uporabo in obdelavo ter hrambo njegovih podatkov. Pisno zahtevo lahko poda osebno na sprejemnem pultu Plesne zvezde d.o.o. ali z e-sporočilom na info@plesnazvezda.si.  V kolikor je uporabnik tudi imetnik članske izkaznice veljajo pogoji o prenehanju članstva http://www.plesnazvezda.si/splosni-pogoji-uporabe.html
Izvajalec se zaveže, da bo v roku 30 dni od prejema zahteve preprečil uporabo podatkov za potrebe analiz ter za namene ponujanja blaga in storitev. O tem bo v 5 dneh pisno obvestil posameznika, ki je to zahteval.
Imetnik članske izkaznice, ki ne želi več prejemati informacij s strani Plesne zvezde d.o.o., ima možnost podaje odjave, ki jo poda pisno na sprejemnem pultu Plesne zvezde d.o.o. s predložitvijo osebnega dokumenta, pri čemer pa se izdajatelj zaveže, da bo odjavo opravil v roku 15 dni od prejema slednje. Prav tako se izdajatelj zaveže, da bo v roku 5 dni pisno obvestil posameznika, ki je to zahteval.
Prejemnik e-novic ima vedno na voljo možnost izbire za odjavo od e-novic. Kadarkoli lahko pisno ali s povratnim sporočilom z besedico ''ODJAVA'' klikom na gumb Odjava v e-novicah zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja.
Podrobneje v alineji; Prijava na e-novice.
Kakršna koli vprašanja v povezavi z varovanjem osebnih podatkov lahko pošljete direktno na elektronski naslov info@plesnazvezda.si

Kako zagotavljamo varnost podatkov
Podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na strani www.plesnazvezda.si ali kako drugače (preko e-pošte, telefona, pristopni izjavi članstva ( izpolnitvi vpisnega lista), idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Osebne podatke bo Plesna zvezda d.o.o. varovala ter preprečevala njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Dostop do osebnih podatkov imajo zgolj s strani Plesna zvezda d.o.o. pooblaščene osebe (zaposleni, pogodbeni partnerji) z uporabniškim imenom in geslom.
Podatki, ki jih uporabnik zaupa upravljavcu, so zaupni. Plesna zvezda d.o.o. jih ne posreduje nepooblaščenim tretjim osebam. Osebne podatke pa lahko posreduje zaupanja vrednim partnerjem ali po zakonski dolžnosti, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki so lahko posredovani: družbam za obdelavo podatkov in informacijske storitve, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletnega mesta in njegove izboljšave (gostovanje na strežniku, e-poštni marketing …), pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče ipd.).
Vsi partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani skrbnemu ravnanju z njimi skladno z evropsko zakonodajo.

Privolitev
Z uporabo spletnega mesta www.plesnazvezda.si se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe, objavljenimi na tem spletnem mestu. Na tem mestu lahko uporabnik redno spremlja morebitne spremembe splošnih pogojev ter posledično način in namen obdelave zbranih osebnih podatkov.

Povezava z družbenimi omrežji
S klikom na ikono posameznega družbenega omrežja (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, You Tube), ki se nahaja na spletni strani www.plesnazvezda.si, lahko uporabnik preprosto dostopa do profilov Plesne zvezde na družbenih omrežjih in objav drugih profilov na družbenih omrežjih z vsebino, vezano na Plesno zvezdo d.o.o.. Klik na te gumbe-ikone družbenemu omrežju omogoča, da uporabniku hitro ponudi relevantne informacije, glede na uporabnikovo spletno aktivnost.

Prijava, odjave in rezervacije na tečaj/vadbo
Tečaji družabnega plesa trajajo osem zaporednih tednov ( en cikel), potekajo enkrat tedensko in vsebujejo osem 90 minutnih vaj. Na tečaj se je potrebno predhodno prijaviti. Izostalih ur ni mogoče prenašati v naslednji cikel.
Urnik wellness vadb je fleksibilen, prijavite se lahko na katerikoli izbran termin, ki ustreza vaši stopnji znanja oz. se pred prijavo posvetujte z učiteljem. Na vadbo se je potrebno prijaviti. Prijave sprejemamo na recepciji, po telefonu na 041 634 000 ali po elektronski pošti na info@plesnazvezda.si
Če na wellness vadbo, na katero ste se predčasno prijavili, ne boste utegnili priti, se odjavite najmanj 8 ur pred prijavljeno uro. V nasprotnem primeru vam bomo obisk zaračunali. Na ta način se želimo izogniti odpovedim ur tik pred zdajci, omogočiti nemoten potek vadbe in komu drugemu omogočiti, da zavzame vaše mesto.
Od vadb se lahko odjavite osebno na recepciji Plesne zvezde, po telefonu 041 634 000 ali po elektronski pošti info@plesnazvezda.si.
Rezervacija mesta na izbranem tečaju je 100% le ob vplačilu.

Urnik
Urnik tečajev/vadb je objavljen na spletnem mestu http://www.plesnazvezda.si/urnik.html. Urnik navaja potek tečajev/vadb v posameznem tednu prav tako navaja časovni okvir poteka tečajev/vadb.
Pridržujemo si pravico do spremembe urnika. Pridržujemo si pravico odpovedi tečaja na dan in uro pričetka prve vaje tečaja v primeru, da ni vpisano zadostno število tečajnikov. V kolikor je bilo za odpovedani tečaj že prejeto plačilo se posameznik lahko udeleži tečajev, ki so mu ponujeni v zameno na terminih kjer so razpoložljiva prosta mesta, prenesemo možnost koriščenja naslednjega razpisanega tečaja podobne zahtevnosti ali vrnemo denar. V primeru, da posamezna vaja tečaja odpade, tečajnika o odpovedi pravočasno obvestimo in le to nadomestimo. V primeru odsotnosti plesnega učitelja  poskrbimo za zamenjavo. Vaje tečajev/ vadb potekajo skozi vse leto v kolikor pride do sprememb so obvestila objavljena na spletnem mestu www.plesnazvezda.si.

Plačila in vračilo denarja za neizkoriščene vadbe
Ob sprejemnem pultu Plesne zvezde d.o.o. sprejemamo plačila z gotovino ali kreditnimi karticami, znesek lahko poravnate tudi po predračunu na TRR (s seboj prinesite potrdilo o plačilu ali nam tega predhodno pošljite na elektronski naslov). Postopek prijave / rezervacije in pogoji načina plačila na delavnice, zabave in ostale aktivnosti Plesne zvezde d.o.o. v kolikor bodo ti potekali drugače kot je navedeno v splošnih pogojih na tem spletnem mestu bodo obiskovalci o tem obveščeni na tem spletnem mestu ob najavi posamezne aktivnosti kot del splošnih informacij o delavnici /dogodku/aktivnosti in pa v pogovoru z obiskovalcem preko elektronske pošte.
Vračilo denarja za neizkoriščene wellness vadbe ali tečaj družabnega plesa je mogoče le osem dni po plačilu. Po tem roku izstavimo dobropis za koriščenje drugih uslug Plesne zvezde d.o.o..

Cenik storitev
Je obiskovalcem na voljo ob sprejemnem pultu studia.

Nezgodno zavarovanje
Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev.
V primeru zdravstvenih težav se pred obiskom vadbe posvetujte z zdravnikom. Osebje studia lahko odsvetuje udeležbo na vadbo v izjemnih primerih, ko obstaja očitna in neposredna nevarnost za zdravje ali življenje vadečega pa lahko takemu uporabniku storitev tudi prepove nadaljnjo vadbo. V kolikor udeležen -ec/-ka vadbe podatke o zdravstvenem stanju zamolči, priredi, prikrije, pa nastanejo poškodbe in/ali poslabšanje zdravja gre le-to na njeno lastno odgovornost. Podjetje Plesna zvezda d.o.o. in/ali njegovi zaposleni in/ali so pogodbeniki, ki izvajajo vadbo ali pomoč pri vadbi, ne morejo prevzeti nobene odgovornosti iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki nastanejo pri vadbi, ali kot posledica vadbe v studiu tudi v primeru, da je (so) bil (bili) seznanjen(i) z omejitvami, zdravstvenimi težavami ali posebnimi zdravniškimi navodili posameznega vadečega.
Z vpisom na tečaje/vadbo posameznik potrjuje, da je o tem seznanjen prav tako ob obisku tečaja, vadbe, delavnice, dogodka ali katerekoli aktivnosti posameznik potrjuje, da se programa udeležuje na lastno odgovornost. Posameznik sam nosi odgovornost za nezgodo oziroma poškodbo sebe ali drugih udeležencev, odgovornost nosi za izgubo ali krajo predmetov. V naštetih primerih sam nosi odgovornost za nastale stroške.

Odsotnost in nadomeščanje
Za morebitno nujno odsotnost sporočite na telefonsko številko: 041 634 000 ali na elektronski naslov: info@plesnazvezda.si. Izostalih ur ni mogoče prenašati v naslednji cikel. Izostale ure imate možnost nadomeščanja v istem ciklu, če so termini razpoložljivi po predhodnem dogovoru. Prenos izostalih ur na tretjo osebo ni mogoč. V primeru izostanka zaradi zdravstvenih težav ali poškodbe lahko prinesete ure v naslednji mesec samo z predložitvijo zdravniškega potrdila; nadomeščanje poteka v mesecu po katerem se zaključi bolniška. V kolikor je prišlo do spremembe zdravstvenega stanja ali poškodbe pri katerem obisk vadb ni priporočljiv oz. bi se lahko obstoječe stanje poslabšalo je o tem potrebno predložiti zdravniško potrdilo, ki to potrjuje, v tem primeru vam za neizkoriščene ure vrnemo denar. Odsotnosti iz katerihkoli drugih razlogov ne upoštevamo in denarja ne vračamo.

Darilni bon
Darilni bon je dokument, ki ga Plesna zvezda d.o.o, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, Slovenija izda proti plačilu v obliki listine katerega je v skladu s splošnimi pogoji dolžan sprejeti namesto plačila navedene storitve. Ob nakupu darilnih bonov kupec prejme račun. Z objavo teh splošnih pogojev je vsak kupec seznanjen, da z nakupom darilnega bona sprejema te splošne pogoje ter način poslovanja z darilnimi boni, kot je opredeljeno s temi splošnimi pogoji, ki so v skladu z obligacijskim zakonikom in zakonom o varstvu potrošnikov.
Vsak darilni bon pripravimo posebej za vas in vašega obdarjenca. Darilni bon ima omejeno veljavnost na čas treh mesecev od datuma nakupa. Darilni bon je možno kupiti in prevzeti na lokaciji kjer se nahaja Plesna zvezda d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, Slovenija po predhodnem dogovoru. Darilni bon je izdan kupcu v trenutku ko je bilo zanj opravljeno plačilo. Darilnih bonov predhodno ne izdajamo.
Storitev lahko obdarjenec koristiti samo z predložitvijo originalnega darilnega bona. Darilni bon je potrebno unovčiti v času njegove veljavnosti, ter upoštevati pogoje koriščenja, ti podatki so navedeni na darilnem bonu. Na darilni bon ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati, ali popravljati, v nasprotnem primeru se bon šteje za neveljavnega. Poškodovanega ali kako drugače spornega darilnega bona osebje studia ni dolžan sprejeti. Obveznost Plesne zvezde d.o.o. iz darilnega bona preneha, ko darilni bon sprejme kot plačilo za storitev, s potekom veljavnosti darilnega bona ali če darilni bon postane neveljaven iz razlogov iz teh splošnih pogojih. Imetnik darilnega bona nima pravice do izplačila vrednosti darilnega bona v denarju niti deloma. V primeru, da je vrednost nakupa storitve višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati. Če je vrednost nakupa nižja od vrednosti darilnega bona, se razlika do polne vrednosti bona v gotovini ne vrača. V primeru izgube darilnega bona kupec ali obdarjenec nimata pravice zahtevati novega darilnega bona. Darilni boni, ki so bili izdani za namene žrebanj, nagrad ali promocijskih daril ni možno menjati za druge storitve. V primeru, da obdarjenec storitev ne mora koristiti zaradi zdravstvenih težav ali poškodbe mora obdarjenec pisno javiti na info@plesnazvezda.si in predložiti zdravniško potrdilo o bolezni ali poškodbi. Na podlagi zdravniškega potrdila v kolikor gre za lažjo bolezen se po dogovoru veljavnost darilnega bona lahko podaljša do največ dva meseca od časa prenehanja veljavnosti. Darilni boni, ki so izdani z namenom promocije, dobrega odnosa s poslovnimi partnerji, oziroma je storitev iz katerega drugega razloga podana iz strani izdajatelja darilnega bona in s tem storitve, podjetja Plesna zvezda d.o.o. za namene nagradne igre in drugih podobnih aktivnosti si podjetje Plesna zvezda d.o.o. pridružuje pravico, da pogoje o času veljavnosti, kot tudi druge pogoje spremeni oziroma prilagodi. Obdarjenec upošteva osnovna določila navedena v tem odstavku o koriščenju storitev, če to ni bilo določeno drugače ob izdaji darilnega bona.

Članska kartica
Vsak tečajnik se mora pred pričetkom vadbe javiti pri sprejemnem pultu. Z veljavno člansko kartico lahko koristite ugodnosti pri naših partnerjih navedenih na spletnem mestu http://www.plesnazvezda.si/povezave.html. Imetnik članske kartice jo mora predložiti pri spremnem pultu pred vsako vadbo.
Članska kartica ima neomejeno veljavnost. Splošni pogoji uporabe članske kartice se nahajajo na spletnem mestu http://www.plesnazvezda.si/splosni-pogoji-uporabe.html. Ob izgubi članske izkaznice vam bomo izdali novo. Cena nove članske izkaznice je 10, 00 EUR.

Napotki in hišni red
Vadba je možna ob predhodnem plačilu izbranega tečaja. Na vadbo pridite točno, da se lahko pripravite na tečaj. Držite se izbranih terminov vadbe. Morebitno odsotnost sporočite na telefonsko številko: 041 634 000 ali na elektronski naslov: info@plesnazvezda.si.
V garderobo in dvorano je dovoljen vstop samo vadečim osebam oziroma z dovoljenjem odgovorne osebe. Osebje Plesne zvezde d.o.o. lahko odkloni obisk naključnemu obiskovalcu, ko imajo prednost redne tečajniki z rezerviranim in poravnanim terminom. Osebje Plesne zvezde d.o.o. lahko odkloni obisk vsaki osebi, tudi imetniku članske kartice, ki ne spoštuje Pravnih obvestil in pravil. V primeru nastale materialne škode v prostoru to odpravi ali poravna storilec škode. Če storilca ni moč določiti, nastalo škodo poravna celotna skupina uporabnikov, ki je v času dogodka bila prisotna v prostoru. Za odtujene osebne predmete ne odgovarjamo. Skrbimo za red in čistočo. Prosimo vas, da to spoštujete in tudi vi skrbite za to. Kajenje je v vseh prostorih Plesne zvezde d.o.o. prepovedano. V Plesno zvezdo d.o.o. je prepovedano vstopati pod vplivom alkohola, drog in poživil. V času tečajev, vadb, delavnic, zabav in ostalih aktivnostih bomo občasno fotografirali ter snemali. Fotografije in video posnetki bodo uporabljeni v promocijske namene studia.

Garderoba
V garderobi se preoblecite in svoje stvari pospravite ter zaklenite v garderobno omarico, ključ garderobne omarice dobite v zameno za člansko kartico in ga imejte pri sebi. Ključ garderobne omarice ni možno shraniti pri sprejemnem pultu. Skrbimo za red in čistočo, zato svoje stvari: čevlje, jakne, dežnike odložite na za to namenjeno mesto. Ob odhodu izpraznite omarico ter vzemite osebne stvari, ključ pa vrnite receptorki pri sprejemnem pultu. V primeru, da  izgubite ključ od garderobne omarice, ga poškodujete ali odnesete s seboj, vas naprošamo, da tega vrnete oziroma poravnate škodo, ki je pri tem nastala. Za garderobo in puščene predmete ne odgovarjamo. Najdeni predmeti bodo spravljeni v zato določenem mestu.

Dvorana:
Zaradi lažjega vzdrževanja čistoče, vas prosimo, da se pred vadbo preobujete v čiste in s seboj prinesene čevlje.
Obutev pri skupinskih in individualnih vadbah družabnega plesa ali wellness vadb v Plesni zvezdi naj bo udobna in prilagojena vsaki posamezni vadbi. Za družabni ples priporočamo plesne čevlje s semiš podplatom. Za wellness vadbe priporočamo, da vadite bosi, v nogavicah ali lažji športni obutvi, za program Salsa party pa priporočamo tudi plesne čevlje.
Obleka naj bo udobna in primerna za gibanje, ki ga vsak od programov zahteva.
Da bo vadba prijetna za vse, vas prosimo, da po vsaki vadbi pospravite pripomočke in očistite blazine s pripravljeno raztopino čajevca.
Na blazini ne ležimo direktno. Pod sebe vedno podložimo brisačko, ki jo prinesemo s seboj. Po vadbi pri kateri se uporablja blazine in vadbene pripomočke, te pospravite na za to določeno mesto.
Pozabljena/najdena oblačila bomo hranili največ 1 mesec na recepciji. Nato jih bomo podarili dobrodelni organizaciji, ki zbira stara oblačila.
V plesno dvorano je prepovedano vnašanje steklenic in drugih nevarnih predmetov, ki bi utegnila povzročiti škodo osebju in vadečim.​ V dvorano je prepovedano prinašati hrano. V dvorano ni dovoljeno prinesti torb, osebne garderobe.

Toaletni prostori:
V toaletnih prostorih papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljamo le namensko. V toaletno školjko zavržemo izključno samo toaletni papir. Skrbimo za red in čistočo zato papirnate brisače po uporabi zavržemo v koš za smeti.

© Copyright 2018 - Kontakt: +386 41 634 000 in/ali info@plesnazvezda.si