Splošni pogoji uporabe članske kartice Plesne zvezde d.o.o.

Splošno o kartici in splošnih pogojih

Kaj je članska kartica Plesne zvezde d.o.o.
Članska kartica Plesne zvezde d.o.o. je kartica na podlagi katere lahko posameznik ob izpolnitvi in podpisu pristopne izjave ( vpisnega lista), pridobiva določene ugodnosti v Plesni zvezdi d.o.o. in poslovnih partnerjih Plesne zvezde d.o.o. navedenih na spletni strani http://www.plesnazvezda.si/povezave.html.

Sprejem splošnih pogojev
Oseba, ki izpolni, podpiše pristopno izjavo (vpisni list) in plača vpisnino, ki je enkratna, izjavlja in se strinja, da je seznanjena s predmetnimi splošnimi pogoji ter jih v celoti sprejema. Splošni pogoji so dostopni na spletni strani http://www.plesnazvezda.si/splosni-pogoji-uporabe.html,  kot tudi spremembe, ki jih prinaša splošna uvedba o varstvu podatkov  (GDPR). V primeru nadaljnjih morebitnih sprememb splošnih pogojev, bodo le-te objavljene na spletni strani http://www.plesnazvezda.si/splosni-pogoji-uporabe.html

Pogoji za pristop
Kako pridobim člansko kartico Plesne zvezde d.o.o.?
Člansko kartico Plesne zvezde d.o.o. lahko pridobite v Plesni zvezdi d.o.o. na Šmartinski 152, 1000 Ljubljana.

Pogoji uporabe
Člansko kartico Plesne zvezde d.o.o. lahko uporabljate v Plesni zvezdi d.o.o. in pri poslovnih partnerjih (seznam je navedenih na spletni strani http://www.plesnazvezda.si/povezave.html).
Članska kartica ima neomejeno veljavnost.
Ugodnosti vezane na člansko kartico Plesne zvezde d.o.o.
Članska kartica imetniku omogoča različne ugodnosti objavljene na spletni strani http://www.plesnazvezda.si/povezave.html.

Spremembe
- Sprememba splošnih pogojev
Plesni studio Plesna zvezda d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pričujoče splošne pogoje, brez predhodnega obvestila.
Imetnik članske kartice lahko informacije o morebitnih spremembah splošnih pogojev pridobi na http://www.plesnazvezda.si/splosni-pogoji-uporabe.html
- Neupoštevanje pravil ali zloraba članske izkaznice Plesne zvezde d.o.o.
Plesna zvezda d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za primer zlorabe članske kartice Plesne zvezde d.o.o.. Pridržujemo si pravico do uvedbe potrebnih ukrepov za primer nepravilne rabe ali zlorabe članske izkaznice Plesne zvezde d.o.o.. Vsako neupoštevanje splošnih pogojev in poneverba informacij, posredovanih Plesne zvezde d.o.o., ima za posledico izbris imetnika in prekinitev veljavnosti članske kartice ter njeno uničenje.
Plesna zvezda d.o.o. ni dolžno preverjati identiteto imetnika članske kartice Plesne zvezde d.o.o. Plesne zvezde d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala iz naslova napačno posredovanih podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov
Oseba, ki podpiše pristopno izjavo ob nakupu članske kartice Plesne zvezde d.o.o., s podpisom poda soglasje izdajatelju kot upravljavcu podatkov, da lahko te v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Podatkov o uporabnikih Plesne zvezde d.o.o. v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam. Splošni pogoji na spletnem mestu na http://www.plesnazvezda.si/splosni-pogoji-uporabe.html.
Izdajatelj bo vse podatke, ki mu jih je imetnik članske kartice Plesne zvezde d.o.o. posredoval na pristopni izjavi, obdeloval, hranil in uporabljal skladno z vsemi pravili varstva osebnih podatkov. Podatki se bodo uporabljali za namene izdelave statistike ter analiz Plesne zvezde d.o.o.. Podatki o nakupih pa se bodo zbirali tudi z namenom spremljanja potreb po prodajnih storitvah in proizvodih ter za namen možnosti ponujanja blaga in storitev imetnikom članske kartice. Slednji bodo skupaj s podatki, ki jih je imetnik kartice posredoval ob podpisu pristopne izjave, shranjeni v ustreznih bazah, skladno s pravili varstva osebnih podatkov. Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov lahko imetnik članske kartice zahteva vpogled v katalog zbirke svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje Plesne zvezde d.o.o..
Imetnik članske kartice lahko kadarkoli zavrne uporabo in obdelavo ter hrambo njegovih podatkov, zbranih s pristopno izjavo. Pisno zahtevo lahko poda imetnik članske kartice sam, in sicer osebno na sprejemni pult Plesne zvezde d.o.o. s predložitvijo osebnega dokumenta. Posledica bo prenehanje veljavnosti članstva. Imetnik pa je dolžan vrniti člansko kartico Plesne zvezde d.o.o. in sicer najkasneje 3 dni po podaji le-te. Izvajalec se zaveže, da bo v roku 15 dni od prejema zahteve preprečil uporabo podatkov imetnika članske kartice za potrebe analiz ter za namene ponujanja blaga in storitev. O tem bo v 5 dneh pisno obvestil posameznika, ki je to zahteval. Nekdanji imetnik kartice na tej podlagi ne bo več deležen popustov ter ugodnosti, ki izhajajo iz naslova imetništva članske kartice.
Imetnik kartice, ki ne želi več prejemati informacij o posebnih ponudbah plesnega studia Plesne zvezde d.o.o., katere je zahteval z izpolnitvijo pristopne izjave, ima možnost podaje odjave, ki jo poda pisno na sprejemnem pultu Plesne zvezde d.o.o. s predložitvijo osebnega dokumenta, pri čemer pa se izdajatelj zaveže, da bo odjavo opravil v roku 15 dni od prejema slednje. Prav tako se izdajatelj zaveže, da bo v roku 5 dni pisno obvestil posameznika, ki je to zahteval. Enako velja tudi za odjavo od e-novic. Kadarkoli lahko pisno ali s povratnim sporočilom z besedico ''ODJAVA'' klikom na gumb Odjava v e-novicah zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja.
Plesne zvezde d.o.o. bo imetnike članske kartice o svojih novostih, ugodnostih ter anketah obveščal preko kontaktov, ki jih bodo posredovali imetniki članske kartice.

Končne določbe
Imetnik članske kartice Plesne zvezde d.o.o. ter izdajatelj si bosta prizadevala sporazumno reševati morebitna nesoglasja. V primeru, da to ne bo mogoče, je za reševanje spora stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Predmetni splošni pogoji uporabe kartice Plesne zvezde d.o.o. veljajo od 24.5.2018 do spremembe oz. preklica.

© Copyright 2018 - Kontakt: +386 41 634 000 in/ali info@plesnazvezda.si